Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád modelářského letiště Černolice

4. 5. 2010

 

 

Modelářské letiště Černolice

 

Provozní a bezpečnostní řád modelářského letiště

 

 

 

Letiště je soukromého charakteru a je ve správě LMK PILOTI ČERNOLICE, IČ: 75136384, ev.č.: 24. Je určeno výhradně pro provoz rádiem řízených modelů letadel a vrtulníků.

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Dle tohoto provozního řádu se řídí provoz na letišti a je pro všechny osoby pohybující se v tomto prostoru závazný. Každá osoba vstupující do prostoru letiště svým vstupem potvrzuje, že byla s tímto provozním řádem seznámena.

 

 

 

Provozní řád:

 

1. Veškerý provoz letiště musí být podřízen bezvýhradně bezpečnosti a to jak osobní tak věcné.

 

 

 

2. Za případné škody na majetku i na zdraví způsobené provozem RC modelu odpovídá plně ta osoba, která je způsobila.

 

 

 

3. V případě hrubého a zejména opakovaného porušení řádu může být jakákoliv osoba vykázána z prostoru modelářského letiště provozovatelem letiště.

 

 

 

4. Za hrubé porušení řádu bude považováno nedodržování bezpečného provozu na letišti a to především:

 

a) nebezpečné létání zejména nad lidmi a nad zaparkovanými automobily.

 

b) zapínání RC vysílače s FM modulací bez upozornění a souhlasu ostatních přítomných „létajících“ modelářů.

 

c) zbytečné a bezdůvodné procházení a zdržování se na vzletové a přistávací ploše.

 

d) přetrvávání osob, které nejsou ani piloty, ani jejich asistenty v letové zóně (za plůtkem směrem k vzletové a přistávací ploše.

 

 

 

5. S modely lze létat jen nad vymezenou plochou, tj. v útvaru vymezeném dopravními komunikacemi a ohradou s ovcemi. Porušování tohoto ustanovení bude posuzováno jako hrubé porušení řádu (viz. bod 3 a 4 tohoto řádu).

 

 

 

6. Za nezletilé osoby v prostoru letiště a jejich chování nesou odpovědnost jejich rodiče, či případně osoby je doprovázející.

 

 

 

7. V případě vzniku krizové situace při letu s modelem, kdy hrozí jeho pád, musí pilot hlasitě varovat všechny přítomné, aby stihli reagovat na vzniklou událost.

 

 

 

8. Pokud není na místě dohodnuto jinak, není počet současně létajících modelů nijak omezen. Méně zkušený pilot však má právo požádat ostatní o „čistý“ vzdušný prostor, aby mohl bezpečně a nerušeně ovládat svůj model. Stejně tak hodlá-li se pilot připojit k již létajícímu kolegovi, musí jej požádat o souhlas, zda-li tak může učinit.

 

 

 

9. Je zakázáno jakékoliv poškozování vzletové a přistávací plochy.

 

 

 

10. Platící kolegové modeláři mají přednost letů před hosty. Týká se to zejména situací, kdy platící nemají dostatek prostoru pro provoz svých modelů.

 

 

 

11. Pro spalovací motory jsou vyhrazeny letové hodiny od 10:00 do 12:00 a od 15:00 do 19:00. Porušování tohoto ustanovení bude posuzováno jako hrubé porušení řádu (viz. bod 3 a 4 tohoto řádu).

 

 

 

 

 

 

 

Dne 10.4. 2010

 

Ing. Milan Pulda, předseda MK PILOTI ČERNOLICE, tel. 736 630 950